2641 BL Led napajanje 36W BSPS-NP - Kliknite na sliku da zatvorite